Người dùng Dự toán ACITT khi chạy dự thầu thường gặp phải vấn đề là: giá trị dự thầu trong bảng Dự thầu không khớp với giá trị dự toán trong bảng Tổng hợp kinh phí. Một số người chấp nhận, cho rằng đó là chuyện bình thường, do sai số, do làm tròn số thập phân v.v…nghĩa là có thể chấp nhận được. Một số khác thì cố gắng tìm hiểu nguyên nhân để tìm biên pháp khắc phục, đưa giá trị trong bảng Dự thầu và giá trị trong bảng Tổng hợp kinh phí về gần, sát với nhau hơn. Trong “công cuộc” mày mò tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục cho vấn đề này, tôi có rút ra được một số kinh nghiệm của bản thân – và xin chia sẻ như  sau:

Giá trị dự thầu không khớp với giá trị dự toán ở bảng tổng hợp kinh phí (THKP) thường do các nguyên nhân sau:

1 – Chưa thêm chi phí lán trại trong bảng Đơn giá chi tiết.

- Trong dự toán ACITT có một tiện ích trong mục “Tiện ích-> C-Thêm chi phí trong bảng đơn giá chi tiết…” mặc định thì khi tính đơn giá chi tiết, chi phí lán trại nhà tạm có thể chưa được tính đến, trong khi ở bảng THKP luôn tính dòng Chi phí lán trại. Vì vậy, nếu không để ý thì Dự thầu không được tính Chi phí lán trại trong khi THKP được tính, và hai bên sẽ lệch nhau phần chi phí lán trại này.

- Cách khắc phục là vào Tiện ích->Thêm chi phí trong bảng ĐGCT->tích vào nút Thêm các chi phí->đồng ý sau đó chạy lại Đơn giá chi tiết và các tiết mục kéo theo.

2 – Trong bảng dự toán, có chỉnh sửa đơn giá VL, NC, MTC.

- Vấn đề này thường hay gặp phải khi lập dự toán trong 1 file có cả mã xây dựng và mã lắp đặt. Mã lắp đặt thường nhập trực tiếp giá rổ vào, sau đó chạy đơn giá chi tiết và dự thầu thì không chú ý đến. Bởi vì, khi chạy đơn giá chi tiết, phần mềm sẽ lấy định mức nhân với giá vật tư để ra đơn giá VL, NC, MTC – nó tính độc lập với đơn giá ở bảng dự toán nên nếu ở bảng dự toán bạn thay đổi chủ quan đơn giá VL, NC, MTC thì sẽ dẫn tới lệch giá trị.

- Cách khắc phục đơn giá là bạn sửa đơn giá VL, NC, MTC của mã hiệu, công tác nào thì sửa lại tương ứng trong bảng ĐGCT cho khớp nhau.

3 – Trong bảng dự toán, một số công việc cần nhân hệ số như Vận chuyển đất đổ đi bằng ô tô tự đổ 7 Tấn, cự ly <=7km…(nhân hệ số 6).

- Người dùng không dùng cách nhấn phím Shift + F1 (chọn mã hiệu đơn giá rồi nhấn Shift + F1) để nhân hệ số, mà sửa trực tiếp vào từng ô giá trị, dẫn đến bên Dự thầu công việc đó không có hệ số – > lệch.

- Cách khắc phục thì phải dùng cách nhấn phím Shift + F1 để mà thêm hệ số.
4 – Trong bảng dự toán, một số mã hiệu tạm tính (ký hiệu TT trong cột mã hiệu Đơn giá) mà bên cột mã hiệu định mức (cột C) và mã vữa (cột B) vẫn có mã định mức và mã vữa.

- Cột mã hiệu định mức và mã vữa này mặc định bị ẩn đi, cần bỏ ẩn cột thì mới nhìn thấy.

- Cách khắc phục là bỏ ẩn cột B và cột C trong bảng Dự toán rồi xóa mã hiệu định mức và mã hiệu vữa đối với công tác tạm tính đi. Sau đó chạy lại toàn bộ dự toán (cả phân tích vật tư các kiểu cũng như tính lại đơn giá chi tiết và bảng Dự thầu).
5 – Trong sheet phân tích vật tư có chỉnh sửa định mức khác đi so với dữ liệu định mức gốc.

- Nếu thật sự muốn sửa định mức thì khi chạy ĐGCT nếu được hỏi “Bạn có muốn phân tích theo dữ liệu trong bảng Phân tích vật tư hay không?” thì phải chọn là Yes/CÓ.

- Cách khắc phục là chạy lại đơn giá chi tiết và khi được hỏi như trên thì phải trả lời như trên (khi chạy đơn giá chi tiết chọn yes khi được hỏi có muốn phân tích theo dữ liệu trong bảng phân tích vật tư hay không), sau đó chạy lại Dự thầu và điều chỉnh dự toán các kiểu.

6 – Trong bảng đơn giá chi tiết, giá vật tư  chưa lấy theo giá trong bảng chênh lệch vật tư.

- Nếu khi tính đơn giá chi tiết, giá vật tư không được thiết lập lấy theo giá trị ở bảng Chênh lệch vật tư thì phần mềm sẽ tính đơn giá chi tiết theo giá vật tư gốc (giá tại thời điểm lập quyển đơn giá). Vì thế sẽ dẫn tới chênh lệch mặt bằng giá vật tư giữa THKP và Dư thầu, vì THKP thì có chênh lệch vật liệu, điều chỉnh nhân công, máy thi công các kiểu – nghĩa là đã tính toán với mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán, trong khi Dự thầu vẫn tính với giá vật tư từ “ngày xửa ngày xưa”.

- Cách khắc phục là vào Option Dự toán-> Các tùy chọn-> Tích vào dòng “Giá vật tư lấy trong bảng CLVT” rồi chạy lại ĐGCT và các tiết mục kéo theo).

7 – Dữ liệu DBF của địa phương đó có sai sót ở một số mã hiệu đang dùng.

- Vấn đề này không phải là không có, thậm chí không phải là hiếm, là người ai chẳng có lúc nhầm lẫn, vì vậy trong DBF của một số tỉnh thành có thể sai ở đơn giá hoặc định mức. Vì đơn giá VL, NC, MTC ở bảng dự toán là người ta nhập từ quyển đơn giá vào, còn đơn giá VL, NC, MTC ở bảng Đơn giá chi tiết là tính từ định mức nhân với giá vật tư mà ra. Vì vậy nếu trong quá trình nhập đơn giá mà có sai sót, hoặc trong quá trình tính toán đơn giá của các địa phương có sai sót thì sẽ dẫn tới lệch giá trị Dự thầu và THKP.

- Cách khắc phục là báo cho nhà cung cấp biết để sửa lại DBF hoặc tự sửa lại DBF – dùng DBF Editor.

8 – Định mức Trực tiếp phí khác ở bảng Đơn giá chi tiết và THKP không giống nhau.

- Trực tiếp phí khác ở bảng ĐGCT do ACITT mặc định, mỗi lần chạy lại Đơn giá chi tiết vẫn để là 1,5%. Trong khi THKP nếu đã sửa hệ số ở Sheet Config thì là khác 1,5% (2% chẳng hạn).

- Khắc phục là sau khi tính lại đơn giá chi tiết, hãy vào Điều chỉnh dự toán và bấm Ok một lần nữa để chương tình thay Trực tiếp phí khác.

9 – Lỗi hiện tại với Tính năng bổ sung ver 1.08 là khi dùng tính năng Đưa ĐGCT sang bảng Dự toán, nếu hệ số điều chỉnh nhân công hoặc máy thi công khác 1 và trong dự toán có công tác tạm tính thì sẽ bị lệch.

- Cách khắc phục thì mình sẽ update lại ver 1.08 trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng bạn có thể khắc phục thủ công bằng cách vào ĐGCT tìm những công tác tạm tính, làm thủ công đưa hệ số NC, MTC = 1).

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, bạn có phát hiện thêm nguyên nhân khác thì cùng chia sẻ, trao đổi tại đây nhé.

25 Responses to Vấn đề: giá trị trong bảng Dự thầu không khớp giá trị trong bảng Tổng hợp kinh phí

 1. buiquangthanh nói:

  có 4 công việc đơn giản nhưng khi kết xuất sang đơn giá dự thầu bị chênh lệch hơn 01 triệu đồng

 2. Mai Thanh Hoai nói:

  Anh xem lại bộ đơn giá SC bình dương 2006 mã hiệu XA có đúng không?
  So với bộ đơn giá SC 2011 mã hiệu SA thì không chính xác
  Lấy TB HSNC 4,444x NC(XA) không phù hợp sai số nhiều

 3. Lại Văn Dương nói:

  Xin tư vấn cho mình chút, trong phần mềm acitt, nếu chạy nhiều hạng mục công trình trên một file thì phải làm thế nào. Mình đã chạy phần XD sau đó vào chọn lại các file dữ liệu phần lắp đặt thì phần XD hỏng hết. Vậy phải làm sao???
  Trân trọng cảm ơn!

  • Bạn phải chọn dữ liệu DBF gộp (gồm cả XD và lắp đặt). Tối thiểu phải có Đơn giá gộp, Từ điển vật tư gộp, Định mức nạp cả Xây dựng và Lắp đặt, Giá vật tư gộp. Để nhận biết dữ liệu gộp thì nó thường ký hiệu là ĐGXDLDHN, DGHN2011, TDVT2011, TDVTHN,…

 4. Hoa cat nói:

  Chào bạn.
  Mình có 2 file dự toán, kiểm tra
  mà vẫn không khớp dự thầu, mình gửi vào hòm thư của bạn bạn kiểm tra giúp nhé,mình cảm ơn.

 5. thanh du toan nói:

  Anh Triệu ơi? Phần mền dự toán acitt có tách các hạng mục trong cùng một file dự toán được không anh? Và muốn tách các hạng mục thi phải làm thế nào? nhờ anh chỉ giúp em với nhé! em cảm ơn!

  • Trong cùng 1 file thì chưa làm được, nếu tách thì tách theo từng file 1 thôi bạn ạ.

   • Tran Ngoc nói:

    Chào Anh Triệu
    Làm thế nào để tổng hợp từng hạng mục trong đơn giá chi tiết , chèn thêm 1 dòng tổng cộng từng hạng mục rồi cộng thủ công có ảnh hưởng tới các sheet khác không anh ? Thanks

   • Chỉnh sửa trong bảng Đơn giá chi tiết thông thường ảnh hưởng tới Bảng Dự thầu, trong một số trường hợp khi bạn sử dụng tính năng đưa ĐGCT sang bảng Dự toán thì nó ảnh hưởng tới tất cả các bảng khác.

 6. Mục Đồng nói:

  Bạn có thể cho mình yh hay facebook của bạn được không? Để mình có thể gửi file dự toán của mình nhờ bạn xem hộ mình cái. Mình loay hoay sửa mãi mà 2 Sheel vẫn không khớp nhau.

 7. Tôi có làm dự toán điều chỉnh do sếp giao nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại thì THKP và dự thầu vẫn lệch hơn 1tỷ tôi chiếu theo các chỉ dẫn để dò nguyên nhân nhưng đã qua 4ngày rồi mà vẫn chưa tìm được, hiện tại gần 2 h sáng rồi mà vẫn chưa được đi ngủ. Xếp đang dọa sẽ cho nghỉ việc vì làm lỡ kế hoạch. Anh Triệu giúp tôi gấp với nếu không nghỉ việc lúc này thì căng :sad:

 8. vuthanh nói:

  Anh Triệu ơi! sao em làm dự toán phần mềm acitt mà giá trị bảng dự thầu không khớp với bảng tổng hợp kinh phí. Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại các lỗi đưa ra mà vẫn không được. và em không Sửa gì trong bảng dự toán mà bảng TỔNG GIÁ TRỊ VẬT TƯ theo đơn giá gốc lại không khớp với TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ VẬT LIỆU trong bảng DỰ TOÁN. Nhờ anh giúp em với! em cảm ơn!

 9. lê văn chu nói:

  Em có 1 file dự toán đang làm giá trị 2 tỷ lệch nhau giữa 2 bảng THKP và Dưn Thầu 233 nghìn … Anh Triệu xem hộ Em chút được ko ? Mà gủi cho anh thì Anh cho em Mail của Anh nhé …

 10. hoang duy nói:

  Chào a Triệu, e mới biết dự toán đây được sếp chỉ sơ qua thoy, bây giờ e chỉ chạy CLVT, ĐGCT và dự thầu thôi, tất cả dự toán, phân tích vật tư đã có người khác chạy, nói tóm lai e chạy 1 phần nhỏ thoy. E lam 3 công trình đầu tiên thi ra đàng hoàng, chỉ sai lệch vàj chục ngàn thoy chấp nhân dc nhưng e chạy đến cái t4, thi ko ra và doi cong trình khác cung j thiếu rất nhiều, e làm đúng quy trình mà e làm ra 3 công trình trước đó mà vẫn không ra được, e co tham khảo bài viết của a rùi và có lam theo hướng dẫn, ko biết co bị sai dbf ko nữa. e o tây ninh thì ĐG VÀ VT vào XPC40 TN chọn DG và VT đúng ko a, nhưng ma ơ phần VT thi chay CLVT ko ra, e chọn lại VT ở thư mục Tây Ninh thì ra được giá gốc nên em không hiểu phần nào đúng. e co gọi trung tâm acit ruj họ nói chọn XPC40 Tây Ninh là dùng Ximăng 40 còn laj chỉ dùng cho XM30. Giờ e chạy hoài ko ra đúng giá e rối wa. Mong a chj giúp.Cảm ơn A nhìu

  • Nếu muốn chạy chuẩn giữa Tổng hợp Kinh phí và Dự thầu thì bạn không nên chọn phần DBF đã quy đổi sang Xi măng PC40, nên dùng bản DBF nguyên gốc (Tính theo xi măng PC30) cho nó chuẩn. Còn các trường hợp lệch dự thầu và tổng hợp kinh phí thông thường chỉ ở những vấn đề đã được trình bày ở trên thôi.

 11. Le van Hien nói:

  Trong bảng phân tích đơn giá chi tiết của tôi không có trực tiếp phí khác mặc dù tôi đã vào phần tiện ích , chon mục thêm chi phí trong bảng chi tiết, sau đó chọn trực tiếp phí khác và chạy lại nhưng kết quả là vẫn không có trực tiếp phí trong bảng đơn giá chi tiết. Xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này

 12. Đỗ Minh Đức nói:

  Ngoài 9 lỗi trên, mình thấy còn có lỗi nữa đó là hàm làm tròn ROUND trong các sheet Du toan và THKP. Đôi khi làm tròn đến 3 chữ số sau phần thập phân cũng gây ra sai lệch giữa hai bảng trên.

 13. trung nói:

  Bài viết rất hay, bổ ích, cảm ơn bạn nhiều nhé

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>