Nhân vụ việc của anh Đoàn Văn Vươn đang rất nóng trên báo mạng, thử tìm hiểu về pháp luật đất đai có liên quan đến lĩnh vực Kinh tế Xây dựng.

CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN

 

Dẫn nhập:

 Trong các phạm vi liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam.

+ Đầu tư xây dựng cần có đất.

+ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. (Điều 5, Luật Đất Đai). Tổ chức, các nhân chỉ có cơ hội có quyền sử dụng đất rồi sau đó có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không được công nhận quyền sở hữu đất. Dù đã trao quyền sử dụng đất nhưng Nhà nước có quyền thu hồi lại đất khi cần thiết (có bồi thường).

Đọc tiếp »

Kính gửi: Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng+Tôi là Nguyễn  Văn Ngọc – Công Tác tại Công Ty TNHH tư vấn XD P-T
+Chí lán trại có được coi là chi phí Xây Dựng dùng để tính Chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí khác theo QĐ957/2009/QĐ-BXD hay không?+ Tôi công tác tại tỉnh Đắk Lắk thì một số phòng công thương tại các huyện thường bỏ chi phí lán trại ra và không coi chi phí lán trại nằm trong Gxd khi tính theo QĐ957/2009/QĐ-BXD.

Đọc tiếp »

Phần định mức sử dụng vật liệu được hướng dẫn chi tiêt trong Định mức 1784. Công thức tổng quát xác định định mức hao phí vật liệu (VL) trong định mức xây dựng là:

VL = QV x Khh + QV LC x KLC x Ktđ

Trong đó:

Đọc tiếp »

Một số đồng chí mới làm dự toán thường thắc mắc là không biết hệ số 1.062 và 1.171 lấy ở đâu ra, áp dụng như thế nào? sau đây là các căn cứ và quy định về việc áp dụng các hệ số này.

Đọc tiếp »

Tagged with:  

Việc lập bảng đơn giá nhân công trong hoạt động xây lắp từ trước đến gần đây thì cũng không phải là một việc phức tạp. Tuy nhiên, từ khi một loạt các văn bản pháp luật cùng một khái niệm mới là “Lương tối thiểu vùng” ra đời thì đã tạo ra nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh, mà cơ bản là trong việc tính các khoản phụ cấp theo lương, các khoản lương phụ, các khoản chi phí khoán trực tiếp cho người lao động…khi nào thì dùng lương tối thiểu vùng? khi nào thì dùng lương tối thiểu chung?

Đọc tiếp »

Tagged with:  

Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt tháng 9 năm 2011
Apr 25, 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Số: 118/TB-ĐHXD-SĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh cao học đợt tháng 9 năm 2011 (Thông báo số 1)

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011; Trường Đại học Xây dựng tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt tháng 9 năm 2011 như sau:

Đọc tiếp »

Đơn vị CV và HP (trong Bảng đơn giá ca máy hay dùng lẫn lộn) là có khác nhau (mặc dầu chỉ hơi khác 1 tí :D ).

Nói nôm na thì CV hoặc HP  là 2 ký hiệu khác nhau của một loại đơn vị được dịch tại Việt Nam là Mã lực (Horse Power – sức ngựa):

+ Ở nước Pháp thì người ta ký hiệu mã lực là CV và giá trị của nó là :
1 mã lực = 1 CV = 736W
+ Ở nước Anh thì ngườ ita lại ký hiệu mã lực là HP và giá trị có hơi khác là :
1 mã lực = 1 HP = 746W

Căn cứ vào đó mà quy đổi đơn vị cho đúng để làm việc với bản thông số máy thi công và thiế bị xây dựng.

Tagged with: