Kính gửi: Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng+Tôi là Nguyễn  Văn Ngọc – Công Tác tại Công Ty TNHH tư vấn XD P-T
+Chí lán trại có được coi là chi phí Xây Dựng dùng để tính Chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí khác theo QĐ957/2009/QĐ-BXD hay không?+ Tôi công tác tại tỉnh Đắk Lắk thì một số phòng công thương tại các huyện thường bỏ chi phí lán trại ra và không coi chi phí lán trại nằm trong Gxd khi tính theo QĐ957/2009/QĐ-BXD.

+ Còn theo tôi được biết theo TT04/2010/TT-BXD thì tại điều 4 mục 3.1. Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí phá và tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.Vậy với câu hỏi như trên rất mong Viện Kinh tế Xây dựng giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất để việc lập dự toán XD không còn vướng mắc nữa.Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Viện Kinh tế xây dựng trả lời:

Tại điều 4 mục 3.1 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có quy định chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí phá và tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí  nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
Vì vậy, chi phí lán trại thuộc phí xây dựng công trình là cơ sở tính các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn chi phí khác theo quy định.
Tham khảo thêm trả lời của Vụ Kinh tế Tài chính, thời còn áp dụng Công văn 1751.
Bộ Xây dựng trả lời về cách xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựngQua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Vụ Kinh tế Tài chính đã nhận đ­ược câu hỏi ­của công dân Nguyễn Thái Thịnh, địa chỉ Email (thaithinhpy@yahoo.com.vn) hỏi: “Theo quy định tại công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng “V/v Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình” thì chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỉ lệ phần trăm của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng dự toán công trình được duyệt. Vây chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng để tính chi phí thiết kế nêu trên có phải đã bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công hay chưa bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công? Lấy khoản mục chi phí nào trong bảng 2.2-tổng hợp dự toán chi phí xây dựng ban hành theo Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng để tính chi phí thiết kế.“Về vấn đề nêu trên, sau khi nghiên cứu, Vụ Kinh tế Tài chính có ý kiến như sau:Theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt; Chi phí xây dựng trong dự toán của công trình để tính chi phí thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (chưa có thuế giá trị gia tăng);

Vụ Kinh tế Tài chính

24/09/2007

P/s: phần bôi đỏ trong đoạn trích này dựa trên hướng dẫn tại điểm 2.2.1 thông tư số 05/2007/TT-BXD như sau:

“”"”Dự toán chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.”"”"”

Theo ý kiến của tôi:

Cần phải phân biệt cho rõ ràng hơn như sau:

1. Trong giai đoạn tính Tổng mức đầu tư thì chỉ có Chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn lập dự án, chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ nhân (x) với Chi phí xây dựng và Thiết bị trước thuế. Theo điểm 3.1, điều 4 của TT04

3.1. Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí phá và tháo dỡ các công trình xây dựng; chi phí san lấp mặt bằng xây dựng; chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

thì Chi phí xây dựng này có bao gồm cả Chi phí lán trại, nhà tạm. Ở giai đoạn tính Tổng mức đầu tư, các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác không có định mức tỷ lệ áp dụng mà xác định bằng các lập dự toán theo hướng dẫn (QĐ 957) hoặc tạm tính.

2. Ở giai đoạn tính toán dự toán thiết kế các bước, chi phí Quản lý dự án, một số Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng trong giá trị dự toán của gói thầu, công trình, hạng mục công trình cũng được xác định bằng Định mức tỷ lệ % nhân với Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị trước thuế. Nếu tham khảo theo điểm 3.1, điều 6 của TT04/2010/TT-BXD thì dễ nhầm lẫn là Chi phí xây dựng này không bao gồm chi phí lán trại, nhà tạm như nội dung trích dẫn bôi đỏ dưới đây.

3.1. Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

Nhưng nếu tham chiếu trong NĐ 112/2009/NĐ-CP (văn bản có hiệu lực cao hơn) thì tại điểm a, khoản 1, điều 9 có nội dung rõ ràng như sau:

Dự toán chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí xây dựng nhà tạm để ở và điều hành thi công tại hiện trường.

Kết luận

Như vậy, dù cho là lập tổng mức đầu tư hay lập dự toán, thì chi phí lán trại vẫn được tính trong Chi phí xây dựng để tính chi phí quản lý dự án, các khoản chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác.

Cũng lưu ý thêm là định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án ở trong Tổng mức đầu tư và trong Dự toán gói thầu, công trình, hạng mục công trình là bằng nhau.

Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi, xin mời bạn trao đổi tiếp!

52 Responses to Chi phí lán trại thuộc phí xây dựng công trình là cơ sở tính các chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn chi phí khác

 1. Nguyễn Đức Hùng nói:

  Chào bác . Tình cờ tìm hiểu về vấn đề chi phí lán trại em vào web của bác. Thấy có 1 allbum nhạc không lời, muốn xin bác album này, tại em cũng khoái. mong bác email cho em. Em xin chân thành cảm ơn

 2. Hoàng Tuấn nói:

  Em không biết vì vậy Xin hỏi các đại ca một tý: Tỷ lệ % lán trại tạm trong dự toán XDCB được quy định tại văn bản nào (Xin cho số văn bản, ngày phát hành) xin cám ơn !

 3. Đào Nguyên Ngọc nói:

  Anh Triệu ơi anh cho em hỏi trong lập dự án chỉ có bước báo cáo kinh tế kỹ thuật thì có chi phí giám sát tác giả không ạ?

  • Chi phí giám sát tác giả không phụ thuộc vào Lập dự án hay lập Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật. Đây là chi phí mà theo quy định,Tổ chức hoặc tư vấn thiết kế phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện quyền giám sát tác giả. Thông thường, chi phí này nằm trong chi phí thiết kế rồi (theo các điều khoản trong hợp đồng tư vấn thiết kế).

   Trường hợp khi tính dự toán công trình hay tổng mức đầu tư, người lập thường áp dụng định mức chi phí tư vấn và quản lý dự án theo văn bản 957/BXD-VP, trong văn bản này thì định mức chi phí thiết kế chưa bao gồm chi phí giám sát tác giả, một số đơn vị tư vấn lập dự toán thường tính thêm chi phí giám sát tác giả = 5% (nhân với hệ số 1,05 vào Chi phí thiết kế), việc tính thêm là không sai nhưng thiếu cơ sở và thực tế chủ đầu tư thường không chịu thanh toán cho đâu.

 4. lan nói:

  Kính gửi anh Triệu
  Anh giúp tôi 02 truong hợp này nhé.
  1) Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
  Tôi đang thẩm định khái toán 1 dự án đầu tư trong ngành mỏ, trong tổng mức đầu tư dự án đơn vị tư vấn tính đúng và đủ các chi phí nhưng riêng có chi phí ” bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là 0,3%” thì tôi không đồng ý với lý do: Đơn vị tư vấn phải tự bỏ tiền ra mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
  Vậy anh cho tôi hỏi:
  - Cách hiểu của tôi như vậy có đúng không.
  - Nếu tôi hiểu sai thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ai phải mua(chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn), chi phí này lấy trong tổng mức đầu tư có đúng không và theo qui định nào?
  2) Chi phí giàn dáo thi công.
  Trong đơn giá XDCB thành phần công việc xây gạch đá đã bao gồm tháo và lắp dựng dàn giáo xây, nhưng đơn vị thi công vẫn đề nghị thanh toán việc luân chuyển dàn giáo(cả nhân công và vật tư), họ nói các công trình bên ngành xây dựng đều cho thanh toán nội dung này.
  Rất mong anh giải đáp giúp, tôi xin cám ơn anh nhiều.

 5. lan nói:

  Kính gửi anh Triệu
  Anh giúp tôi trường hợp này nhé.
  Tôi đang thẩm định khái toán 1 dự án đầu tư trong ngành mỏ, trong tổng mức đầu tư dự án đơn vị tư vấn tính đúng và đủ các chi phí nhưng riêng có chi phí ” bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là 0,3%” thì tôi không đồng ý với lý do: Đơn vị tư vấn phải tự bỏ tiền ra mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
  Vậy anh cho tôi hỏi:
  - Cách hiểu của tôi như vậy có đúng không.
  - Nếu tôi hiểu sai thì bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ai phải mua(chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn), chi phí này lấy trong tổng mức đầu tư có đúng không và theo qui định nào?
  Rất mong anh giải đáp giúp, tôi xin cám ơn anh nhiều.

 6. lan nói:

  Kính gửi anh Lê Nam Triệu
  Tôi có việc này nhờ anh giúp nhé.
  Công ty chúng tôi đang thực hiện hiện dự án xây dựng tuyến đường ô tô, do tuyến đường nằm trong rừng phòng hộ nên khi chưa có thủ tục không được phép vào khảo sát địa chất công trình nên trong thiết kế BVTC-DT khối lượng đá trong công trình chỉ là tạm tính. Trong quá trình thực hiện thì khối lượng đá tăng nhiều so với thiết kế, vì vậy giá trị công trình tăng lên nhiều so với dự toán đã phê duyệt
  Công trình này chúng tôi thuê đơn vị tư vấn giám sát, hình thức theo tỷ lệ %. Khi giá trị công trình tăng(do đào vào đá) và nền lương tăng thì tư vấn giám sát cũng đề nghị điều chỉnh tăng giá trị giám sát( mặc dù khối lượng thi công không tăng)
  Như vậy chủ đầu tư bổ sung tiền tư vấn giám sát cho nhà thầu giám sát khi giá trị công trình tăng có đúng hay không .
  Rất mong anh trả lời giúp và xin cám ơn anh.

  • Trường hợp hợp đồng tư vấn giám sát áp dụng giá hợp đồng theo loại Hợp đồng theo tỷ lệ % giá trị của công trình hoặc giá trị khối lượng công việc. Thì giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc phải đươc quy định rõ ràng trong hợp đồng (là giá trị theo Quyết định phê duyệt dự toán… hay giá trị quyết toán được duyệt ?). Căn cứ vào điều khoản cụ thể trong hợp đồng để xử lý thôi.

   Trường hợp trong hợp đồng không quy định rõ mà chỉ ghi chung chung thì trước hết là do lỗi ở khâu làm hợp đồng. Bạn có nêu trong Thiết kế BVTC-DT chỉ tạm tính khối lượng đá, nhưng quan trọng là trong hợp đồng tư vấn giám sát có ghi rõ như thế không? (ví dụ ghi giá trị tạm tính theo dự toán…khi thanh toán sẽ xác định theo giá trị quyết toán được duyệt…).

   Nói tóm lại là phải xem kỹ hợp đồng.

 7. lan nói:

  Kính gửi anh Lê Nam Triệu
  Tôi có một vấn đề này muốn xin ý kiến của anh, mong anh giúp nhé.
  Công ty tôi đóng tại Quảng Ninh,tôi có một dự án thuê đơn vị tư vấn trên Hà nội làm, khi tính dự toán cho công việc đơn vị tư vấn tính gái trị nhân công thực hiện như sau:
  Đơn giá nhân công tính theo qui định ngành, nhưng nền lương tính theo nền lương qui định của nhà nước tại TP Hà Nội, ngoài ra tư vấn còn tính thêm tiền công tác phí(200.000đ/ng), tiền phòng ngủ (200.000-250.000đ/ng), tiền thuê xe đi lại…
  Theo tôi hiểu khi tính nhân công cho công việc thực hiện công tác tư vấn thì nền lương phải tính nền lương tại Quảng Ninh, ngoài ra các phụ cấp khác như tiền công tác phí, tiền phòng nghỉ, xe đi lại.. thì đơn vị tư vấn phải tự cân đối tính toán hiệu quả của công tác tư vấn mà mình định thực hiện.
  Đề nghị anh trả lời giúp tôi trong trường hợp trên nhà thầu tư vấn tính đúng hay cách hiểu của tôi đúng để tôi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán làm cơ sở thực hiện
  Xin cám ơn anh nhiều

  • Chào bạn!

   Trong dự toán chi phí tư vấn thì:

   - Tiền lương chuyên gia bao gồm lương cơ bản, chi phí xã hội, phụ cấp tiền lương khác (nếu có) và được xác định như sau:
   + Trường hợp chưa xác định được tổ chức tư vấn: Căn cứ mức tiền lương bình quân của chuyên gia trên thị trường hoặc theo mức tiền lương do Nhà nước công bố.
   + Trường hợp đã xác định được tổ chức tư vấn cụ thể: Căn cứ mức tiền lương thực tế của chuyên gia trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc được xác nhận của cơ quan thuế, cơ quan tài chính cấp trên hoặc các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong năm gần nhất của tổ chức tư vấn đó và mức trượt giá hàng năm để tính toán.

   Trường hợp lấy mức lương tối thiểu vùng làm cở sở khi xác định chi phí tiền lương chuyên gia trong dự toán chi phí tư vấn được áp dụng theo các NĐ quy định về lương (hiện tại là NĐ 70/2011/NĐ-CP) và thông tư hướng dẫn thưc hiện của Bộ LĐTB&XH (hiện tại là Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH).

   Theo đó, đơn vị tư vấn hoạt động tại Hà Nội (theo đăng ký kinh doanh), đội ngũ chuyên gia chủ yếu công tác và làm việc tại Hà Nội thì việc tính lương chuyên gia theo mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn Hà Nội (vùng 1 2.000.000 đồng/tháng) là phù hợp.

   Ngoài ra, các khoản phụ cấp khác (nếu có) được tính như công tác phí là phù hợp theo hướng dẫn của QĐ 957/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Bạn có thể so sánh tính hợp lý bằng cách tham khảo Thông tư 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công.

 8. nguyen tuyet nói:

  chào anh
  anh cho tôi hỏi chi phí thiêt bị bao gồm chi phí: mua sắm thiết bị; lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị
  theo TT04/2010 thì chi phí thiết bị không được tính chi phí nhà tạm (mà chi phí thiết bị bao gồm các chi phí như trên); vậy tại sao chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thuộc chi phí thiết bị sao vẫn được tính chi phí lán trại tạm! (theo mục 2.3 phụ lục 2). vấn đề này có logic ko
  mong anh giải thích giùm

  • Chào bạn,

   Vấn đề này không có gì mâu thuẫn cả. Chỉ là do bạn suy luận thôi, Nói Chi phí thiết bị bao gồm các tiểu mục: mua sắm thiết bị, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh không có nghĩa là nói trong Chi phí thiết bị không bao gồm chi phí lán trại. Lại nói thêm: Các tiểu mục Chi phí lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh được tính như hướng dẫn tính chi phí xây dựng. Thì có nghĩa là tiểu mục này được tính chi phí lán trại.

   Đơn giản thế thôi nhé!

 9. tuyet nói:

  chao anh
  tôi muốn hỏi rằng theo 957 khi tính chi phí giám sát lắp đặt thiết bị được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm và nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế VAT) trong dự toán gói thầu thiết bị được duyệt
  Vậy khi thanh toán cho chi phí giám sát lắp đặt thiết bị của một hạng mục có giá trị mua sắm thiết bị là 4 tỷ và giá trị lắp đặt thiết bị là 500 triệu; chi phí đào tạo và chuyển giao là 400 triệu (đều là giá trị trước thuế).Vậy chi phí giám sát lắp đặt thiết bị ở đây được tính bằng tỷ lệ phần trăm nhân với giá trị thiết bị ( giá trị ở đây là 4 tỷ + 500 tr+ 400 tr) hay chỉ nhân với giá trị lắp đặt thiết bị là 500 tr thoi.
  xin anh giải thích giúp cho!

 10. lan nói:

  Gủi anh Triệu.
  Tôi có việc này rất vướng mắc, xin ý kiến anh nhé: Công ty tôi đang quản lý 2 dự án nhóm B, năm 2008-2010 chúng tôi có thành lập ban QLDA nhưng sau 2 năm hoạt đồng thấy công việc chồng chéo và rất nhiều vướng mắc nên hiện giờ chúng tôi đã giải thể và chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án(các phòng ban công ty)
  Tôi đề nghị anh cho ý kiến về 2 trường hợp sau:
  - Chúng tôi có được trích nguồn kinh phí QLDA trong Dự án để nhập vào nguồn quĩ trong Công ty bằng cách đầu năm lập dự toán chi phí và cuối năm lập bản thanh toán để trích nguồn không?
  - Nếu không trích được bằng cách trên thì chủ đầu tư thành lập ban QLDA là các cán bộ chuyên môn trong các phòng ban và trích một phần tiền lương trong kinh phí QLDA của Dự án được không?
  Rất mong anh cho ý kiến về những nội dung trên hoặc có cách nào trích được nguồn kinh phí QLDA trong Dự án thì anh giúp với nhé.
  Cám on anh nhiều

 11. tuyet nói:

  Chào anh.
  Công ty chúng tôi đang giải trình với kiểm toán về vận dụng tính chi phí thiết kế xây dụng công trình theo công văn số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ xây dựng với nội dung sau:
  - Theo công thức của 957:
  Ctk = Cxd x Nt x(k +0,1)
  Trong đó:
  + Ctk là chi phí thiết kế xây dựng công trình.
  + Cxd là chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.
  + Nt là định mức chi phí thiết kế theo công bố
  + k là hệ số điều chỉnh giảm định mức thiết kế
  + 0,1 là chi phí giám sát tác giả (10%)
  - Trường hợp của chúng tôi là công trình mới (thiết kế 1 bước) không có điều chỉnh tăng, giảm chi phí thiết kế (Nt = hệ số nội suy theo Bảng số 6) vậy có được vận dụng công thức như trên và tính hệ số k = 1 không ? Nếu không thì tại sao ?
  Rất mong anh giải đáp thắc mắc cho chúng tôi
  Xin cám ơn anh.

  • Trường hợp không điều chỉnh giảm chi phí thiết kế thì công thức xác định như sau:

   - Ctk = Cxd x Nt. không được vận dụng thành Ctk = Cxd x Nt x 1,1.

   Vì:
   - Công thức nói trên chỉ sử dụng để xác định chi phí thiết kế khi cần phải áp dụng các hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế (hệ số k). Trong truờng hợp này thì chi phí giám sát tác giả được tách riêng ra để không bị điều tiết bởi sự điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế.
   - Trường hợp không phải áp dụng hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế thì chi phí thiết kế tính theo công thức: Ctk = Cxd x Nt
   - Trường hợp cần phải áp dụng hệ số điều chỉnh tăng định mức chi phí thiết kế thì chi phí thiết kế tính theo công thức: Ctk = Cxd x Nt x k

   Vấn đề đã được Viện Kinh tế Xây dựng trả lời tại link:
   http://kinhtexaydung.gov.vn/index.php/tra-loi-ban-doc/detail.html?id=87

 12. Trần Viết Bảo nói:

  Chào bạn Nam Triệu, tôi cũng xin mạo muội trao đổi vấn đề tính chi phí tư vấn theo định mức tỷ lệ 957 có kể chi phí lán trại hay không?
  1) Sẽ có sự khác nhau về giá trị khi tính cho 1 loại công tác tư vấn nào đó ở bước lập tổng mức đầu tư và bước lập dự toán chi tiết.
  2) Khi lập tổng mức đầu tư có nhiều phương pháp, nếu áp dụng đơn giá tổng hợp, suất đầu tư thì chi phí lán trại sẽ ẩn trong giá trị xây lắp, như vậy khi tính chi phí tư vấn ở bước này sẽ có chi phí lán trại.
  3) Quy định tại điểm 3.1 khoản 3 điều 4 của TT 04 quy định các loại chi phí …. kể cả lán trại là chi phí xây dựng để ta đưa các khoản mục chi phí này vào chi phí xây dựng mà không đưa vào các loại chi phí khác.
  4) Quy định tại điểm 3.1 khoản 3 tại điều 6 của TT 04 về nội dung dự toán công trình :
  “Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.” khẳng định các loại chi phí trên là loại chi phí xây dựng công trình.
  “Chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.” đây mới là phần chi phí xây dựng của từng công trình cụ thể. Do vậy khi tính chi phí tư vấn cho từng công trình cụ thể trong một dự án ta phải lấy chi phí này trước thuế để tính (không có chi phí lán trại). Trường hợp các dự án lớn có thiết kế nhà tạm, lán trại riêng thì chi phí lán trại được tính như một công trình/hạng mục thuộc chi phí xây dựng của dự án, ở các công trình/hạng mục khác không được tính chi phí lán trại, nhà tạm theo định mức tỷ lệ.
  Do vậy, chi phí tư vấn cho các công trình/hạng mục của dự án sẽ là :
  TVi=ki%*(Gxli+Gtbi)*1,1
  Lưu ý : Gxli là giá trị chi phí xây lắp trước thuế của công trình/hạng mục i không có chi phí lán trại theo định mức tỷ lệ.

 13. lan nói:

  Gửi Anh Triệu
  Tôi có việc này đang vướng mắc nhờ anh giúp đỡ nhé.
  Đơn vị chúng toi thuê 1 công ty tư vấn giám sát công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị, trong thời gian tới công ty tư vấn này sẽ là công ty con của Công ty tư vấn mẹ với mô hình là Công ty cổ phần trong đó công ty mẹ nắm giữ 51%, công ty mẹ là công ty thiết kế công trình.
  Như vậy đơn vị tư vấn giám sát là công ty con của Công ty tư vấn thiết kế có được không (Công ty cổ phần trong đó công ty mẹ chiếm 51% cổ phần)
  Xin hỏi ý kiến anh và mong anh trả lời giúp.
  Xin cám ơn anh

  • Như bạn đã biết: Tại khoản 7, điều 36, Nghị định 12/2009/NĐ-CP quy định

   7. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế, nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát, trừ trường hợp được người quyết định đầu tư cho phép.

   Trường hợp của bạn việc ký hợp đồng tư vấn giám sát xảy ra trước khi sáp nhập. Nên không bị coi là phạm luật. Tuy nhiên, khi việc sáp nhập xong, mà vẫn đang trong thời gian thực hiện hợp đồng giám sát thì sẽ có một số vướng mắc khi thực hiện. Tùy vào tính chất nguồn vốn của dự án – nếu không phải vốn ngân sách thì không phải lăn tăn gì cả. Còn nếu dự án sử dụng nguốn vốn ngân sách hoặc các nguồn vốn theo quy định cấm ở trên thì Người quyết định đầu tư có thể xem xét cho phép Cty tư vấn giám sát tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc đình chỉ hợp đồng.

 14. lan nói:

  Chào anh, tôi có vướng mắc này mong anh giúp đỡ
  Đơn vị chúng tôi là đơn vị hầm lò, dự toán và thanh toán theo các định mức đơn giá do Bộ công thương ban hành năm 2001. Trong quá trình thi công chúng tôi tính dự toán cho hạng mục công trình hầm lò như sau: Đơn giá đào lò gồm công việc chính như : Khoan nổ mìn, xúc bốc, vận chuyển,chống lò. Ngoài ra để đào lò được cần phải chiếu sáng, thông gió, lắp đường sắt tạm, lắp đặt quạt gió, lắp đặt đường ống khí nén, cáp điện…, phần này trong đơn giá không có.
  Những công việc nằm ngoài đơn giá chúng tôi đều coi đó là công trình phụ trợ và tính chi phí để đưa vào giá trị công trình
  Ví dụ: Để đào được 300m lò chúng tôi tính theo đơn giá ban hành là 30 triệu đ/m, ngoài ra còn phải cộng thêm các chi phí phụ trợ như Lắp đặt biến áp chiếu sáng(nhân công lắp và giá trị khấu hao cho thời gian đào 300m lò), nhân công lắp đặt ống gió và giá trị khấu hao để đào 300m lò, nhân công lắp đặt quạt gió(vì khấu hao quạt gió đã tính trong chi phí ca máy quạt gió), nhân công lắp đặt trạm nén khí( vì khấu hao đã tính trong chi phí khoan nổ mìn) nên đơn giá mét lò có thể lên đến 35tr-40tr đồng/m.
  Như vậy tôi xin hỏi:
  - Công ty tôi tính đơn giá đào lò như vậy có đúng không (Đơn giá các công trình ngoài mặt bằng không có tính công trình phụ trợ. Như đơn giá xây nhà thì chỉ tính đào, xây, trát, đổ bê tông…, còn lắp đặt máy và kéo điện cho đổ bê tông thì không được tính)
  - Xin hỏi thế nào là công trình phụ trợ trong hầm lò, các công trình phụ trợ này có cần phải đơn vị tư vấn thiết kế và lập dự toán không? .
  Rất mong anh trả lời giúp, tôi xin chân thành cám ơn.

 15. Doãn Đức Sáng nói:

  Kính gửi Anh Lê Nam Triệu!

  Công ty chúng tôi (Bên B) thi công xây lắp công trình cho chủ đầu tư (Bên A), trong đó bên A cung ứng một số vật tư chính đến chân công trình cho bên B. Khi thanh toán, bên A yêu cầu bên B thanh toán trả lại cho bên A bằng cách giảm giá trị thanh toán công trình gồm: giá vật liệu đến chân công trình cộng với các tỷ lệ sau chi phí trực tiếp trong bảng tổng hợp thanh toán (chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước…).
  Theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì các tỷ lệ sau chi phí trực tiếp trong bảng tổng hợp dự toán, thanh toán là của bên B. Các chi phí quản lý, cung ứng vật tư của bên A đã có trong phí lưu thông của giá vật liệu đến hiện trường công trình. Nên bên B không đồng ý trả các tỷ lệ sau chi phí trực tiếp cho bên A.
  Vậy tôi kính đề nghị xem xét, hướng dẫn và trả lời để tháo gỡ vướng mắc trên.
  Trân trọng cảm ơn anh! chúc anh sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt.

  • Vấn đề của bạn mình xin phép đưa sang một diễn đàn chuyên môn để trao đổi thêm, kết quả sẽ sớm cung cấp cho bạn.

  • Mạn phép vì chưa có sự đồng ý của bạn nhưng mình đã đưa vấn đề của bạn sang một diễn đàn chuyên môn. Hiện đã có 02 thảo luận về trường hợp của bạn, bạn vào tham khảo xem sao nhé! Link diễn đàn: http://www.xaydung360.vn/diendan/thread/tinh-huong-ve-thanh-toan-hop-dong-trong-truong-hop-cdt-cung-cap-vat-lieu-1956-1-1.html

   • Doãn Đức Sáng nói:

    Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nội dung chi phí xây dựng bao gồm chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, máy thi công và chi phí trực tiếp khác), chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.
    Các khoản chi phí trực tiếp khác, chi phí chung tính trong dự toán chi phí xây dựng là cần thiết cho việc tổ chức thi công tại hiện trường, quản lý điều hành của nhà thầu xây dựng. Nội dung các khoản chi phí này không liên quan đến việc chủ đầu tư hay nhà thầu đảm nhiệm việc cung cấp vật tư, vật liệu sử dụng cho thi công xây dựng.
    Thu nhập chịu thuế tính trước là phần lợi nhuận do lao động của nhà thầu tạo ra được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình.
    Do nội dung, tính chất của các khoản chi phí nêu trên nên không có cơ sở để cắt giảm (không thanh toán) cho nhà thầu các chi phí này trong trường hợp chủ đầu tư tự cung cấp vật tư, vật liệu cho công trình xây dựng.

 16. lan nói:

  Chao anh!
  Toi co v­uong mac nay nho anh giup do nhe: Don vi chung toi la don vi ham lo, la cong ty khai thac than ham lo, chung toi co 1 duong lo thue mot don vi khac dao lo, loai hop dong theo don gia dieu chinh(khoi luong theo thuc te thi cong, don gia theo d­on gia ham lo do Bo cong thuong ban hanh, cac chi phi khac lay theo qui dinh cua Bo, cong van cua Tap doan than-KS). Trong chi phi vat lieu dao chong lo co phan vat tu mua vi chong va phu kien, phan nay trong hop dong do chu dau tu cap(chung toi dat mua cua cong ty con va cho den chan cong trinh), nhu vay toi muon hoi:
  - Khi tinh chi phi vat lieu trong bang tong hop de thanh toan cho don vi dao lo thue co dua gia tri vat lieu vi chong va phu kien vao khong? hay la bo gia tri nay ra va chi cong vao cuoi bieu tong hop.
  - Co the dua gia tri nay vao nhung phan truc tiep phi khac va chi phi chung tach ra mot phan nho nao do de tra cho chu dau tu vi chu dau tu da mat mot phan chi phi de to chuc viec mua, cap vi chong + phu kien?
  - De nghi giai thich ro chi phi chung trong ham lo gom nhung chi phi cu the gi?, chi phi truc tiep khac trong bieu tong hop co nhung thuc te nha thau khong lam nhung cong viec nhu qui dinh thi co duoc thanh toan 100% he so khong?
  Toi xin cam on nhieu va mong anh som cho y kien tra loi giup.

  • Chào bạn,

   Vấn đề bạn hỏi thì đã quá rõ ràng rồi. Trong hợp đồng thi công đào hầm lò, nhà thầu thi công chỉ đào, phần vật liệu vi chống (vỉ…?) hầm lò và phụ kiện do chủ đầu tư cung cấp, vậy thì khi tính chi phí vật liệu trong bảng THKP để thanh toán cho đơn vị thi công không đươc đưa phần giá trị vật liệu vi chống và phụ kiện vào. Vấn đề này đơn giản là không làm thì không đươc tính đối với chi phí vật liệu, và theo đó các chi phí ăn theo (Chi phí chung, trưc tiếp phí khác…) cũng không được tính. Nếu bạn có đọc điểm 3.1.1 trong TT04 và có thấy “…3.1.1. Chi phí trực tiếp bao gồm: chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy thi công và chi phí trực tiếp khác.” thì theo mình đây là hướng dẫn xác định dự toán xây dựng công trình mà không phải là hướng dẫn thanh toán.

   Trao đổi thêm về vấn đề ở trên, mình giả sử thực tế CĐT mua vi chống và vận chuyển đến công trình, bàn giao cho Nhà thầu, Nhà thầu nhận bào giao, nhập kho và phải trông coi, bảo vệ, bảo quản vật tư và thực hiện thủ tuc xuất kho thì có thể được trích 1 tỷ lệ % nào đó trong Chi phí chung để trả công gọi là trông coi, bảo quản vật tư. Nhưng nếu thực tế CĐT thực hiện việc mua vật tư, nhập kho của CĐT, trong coi bảo quản và xuất vật tư theo đề nghị của Nhà thầu phục vụ thi công thì Nhà thầu – tất nhiên không đươc hưởng thêm chi phí nào như ở trên đã trao đổi.

   Vấn đề tiếp theo trong câu hỏi của bạn là do chưa xác định được chi phí vật tư vi chống hầm lò và phụ kiện theo quy định thuộc về Chi phí vật liệu hay chi phí trưc tiếp khác, hay chi phí chung? Vấn đề này mình chưa có điều kiện tham chiếu đến các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn Than Khoáng sản nên chưa khẳng định chắc chắn được. Nhưng nếu đơn giản hiểu công dụng của vi chống hầm lò như cây chống, ván khuôn trong công tác xây dựng thì nó thuộc Chi phí vật liệu.

   Chi phí chung trong công tác thi công hầm lò cũng như công tác thi công công trình xây dựng khác, cơ bản gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác. Bản chất chủ yếu của chi phí chung là chi phí quản lý (Chi phí lương, giấy mực, văn phòng, nhập, xuất và bảo quản, trông giữ vật tư v.v…), vì vậy không thể bao gồm Chi phí vi chống hầm lò được.

   Chi phí trực tiếp khác cũng như vậy, là chi phí cho những công tác cần thiết phục vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình như chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường, an toàn lao động, bảo vệ môi trường cho người lao động và môi trường xung quanh, thí nghiệm vật liệu của nhà thầu và chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên và không xác định được khối lượng từ thiết kế.

   Tôi hiểu là nếu bạn đã tham khảo nội dung TT 04 rồi thì sẽ lăn tăn là nội dung trên là cho các công trình dân dụng, giao thông v.v… nhưng công trình hầm lò sẽ khác…nhưng không phải thế đâu, TT 04 là hướng dẫn cho nhiều loại công trình, trong đó có công trình công nghiệp (mà công trình hầm lò nằm trong đó).

   Trên đây là những trao đổi vội vàng theo ý kiến cá nhân tôi, nếu có vấn đề nào chưa đúng rất mong các bạn tiếp tục trao đổi.

 17. Bùi Nam nói:

  Tôi có một điểm chưa rõ lắm xin bạn Triệu và các bạn giải đáp giúp : là chi phí nhà tạm tại hiện trường được tính vào mục nào trong bảng 2.1 TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH trong thông tư 04/2010/TT-BXD. Dòng thứ nhất trong bảng này là Chi phí xây dựng Gxd, là khoản không bao gồm chi phí nhà tạm trong bảng 3.1; vật nó phải được nhét vào chỗ nào đó ở các dòng bên dưới trong bảng 2.1 để cuối cùng Tổng giá trị vẫn bao gồm chi phí nhà tạm; mình không tìm ra được chỗ đó, mong các bạn chỉ giáo.

  • Chào bạn,

   Câu hỏi của bạn cũng rất hay, nêu ra sự nhập nhằng trong cách giải thích chi phí và ký hiệu chi phí ở các bảng phụ lục trong TT 04/2010/TT-BXD. Với các nội dung như đã trình bài trên bài, mình trao đổi thêm với bạn về vấn đề bạn nêu như sau:

   Trong TT04/2010/TT-BXD: bảng 2.1 là bảng xác định Dự toán công trình (bao gồm CPXD, CPTB, CPQLDA, CPTVĐTXD, CPK). Trong bảng 3.1 là bảng xác định Chi phí xây dựng (CPXD).

   Mình tự ý đưa ra 02 trường hợp:

   + Trường hợp thứ 1: Chi phí lán trại, nhà tạm được xác định bằng cách lập dự toán (không tính theo tỷ lệ % như hướng dẫn của bảng 3.1).

   ===> với trường hợp này thì hạng mục Lán trại nhà tạm được coi đơn giản như một hạng mục xây dựng khác bình thường và giá trị CPXD của hạng mục Lán trại, nhà tạm cộng với giá trị CPXD các hạng mục xây dựng khác cấu thành nên Gxd trong bảng 2.1 (Gxd trong bảng 2.1 là tổng các Gxd mà xác định như hướng dẫn ở bảng 3.1 – và trong trường hợp này bảng 3.1 không có dòng Chi phí nhà tạm…(Gxdnt) và dòng Tổng cộng nữa, chỉ dừng lại ở dòng Chi phí xây dựng sau thuế thôi (như phần hướng dẫn ở ngay dưới bảng 3.1).

   + Trường hợp thứ 2: Chi phí lán trại, nhà tạm được tính theo tỷ lệ % Chi phí xây dựng trước thuế (như hướng dẫn của bảng 3.1).

   ===> với trường hợp này cũng cần hiểu đơn giản là Gxd trong bảng 2.1 là G TỔNG, không phải hoàn toàn giống Gxd trong bảng 3.1 (G con). Giá trị G TỔNG (bảng 2.1) này bằng tổng các G con (bảng 3.1) + tổng các Gxdnt con (bảng 3.1).

   Vậy đó, nếu hiểu đơn giản như mình trình bày ở trên thì việc nhét khoản Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm từ bảng 3.1 phải được nhét vào đâu đó trong bảng 2.1 không còn là vấn đề nữa – vì nó đã nằm im trong Gxd (trong bảng 2.1) rồi.

   Trên đây là những quan điểm của mình về vấn đề bạn nêu, rất mong nhận được thêm sự trao đổi của các bạn.

 18. hoa nói:

  chao anh
  anh cho em hoi
  khi tinh chi phi giam sat thi cong xay dung thi chi phi lan trai co duoc tinh khong
  theo toi hieu thi khi tinh chi phi giam sat thi cong xay dung thi chi phi lan trai ko duoc tinh
  theo anh co dung ko

  • Mình chưa thực sự hiểu câu hỏi của bạn, nhưng mạnh dạn trao đổi với bạn như sau:

   1. Khi tính chi phí giám sát thi công xây dựng thì ta dựa vào tỷ lệ định mức % (tra trong QĐ 957) nhân (x) với Chi phí xây dựng (chưa có VAT) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Và giá trị Chi phí xây dựng này là đã bao gồm VAT như phân tích trên bài.

   2. Chi phí giám sát thi công xây dựng chỉ tính như (1) thôi, không tính thêm Chi phí lán trại cho Nhà thầu Tư vấn Giám sát nữa.

 19. lan nói:

  Chao anh! Toi muon hoi viec dieu chinh du toan thi cong nhu sau:
  Hang muc cong trinh da duoc phe duyet theo che do hien hanh va thi cong trong 2 nam, trong cac dieu khoan cua hop dong neu “khi thay doi che do chinh sach se duoc dieu chinh theo thuc te”. Vay khi thanh toan gia tri thuc te lon hon gia tri phe duyet, co can phai phe duyet bo sung hay dieu chinh khong(gia tri tang do che do chinh sach- nhu nen luong tang)

  • Chào bạn,

   Trường hợp bạn nêu đối với mình cũng là một vấn đề khá phức tạp. Như chúng ta đã biết, việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải căn cứ theo quy định trong hợp đồng và quy định pháp luật khác có liên quan (như các nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, các thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn thanh quyết toán…), tùy từng hình thức hợp đồng, tùy từng nguồn vốn mà có quy trình, cách thức thực hiện thanh toán khác nhau.

   Quay trở lại vấn đề, chưa rõ hợp đồng thi công hạng mục công trình của bạn là hợp đồng theo hình thức nào ?(đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh,v.v…). Khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu, những khối lượng công việc được thực hiện theo hợp đồng sau khi Nghị định về nâng lương có hiệu lực sẽ được xem xét điều chỉnh đơn giá khi thanh toán. Trường hợp tổng giá trị thanh toán theo hợp đồng của gói thầu (hạng mục) vượt giá trị dự toán đã được phê duyệt – mà chắc chắn là vượt giá trị hợp đồng tạm tính đã ký, thì Chủ đầu tư là người quyết định trên góc nhìn tổng thể của công tác quản lý chi phí toàn bộ dự án, công trình. Khi mà giá trị tăng này không làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư căn cứ vào những quy định của hợp đồng, của pháp luật phù hợp với nguồn vốn thực hiện dự án, công trình để quyết định cho phép điều chỉnh. Phần điều chỉnh này chắc chắn phải được phê duyệt trước về chủ trương và giá trị khống chế trước khi thực hiện thanh toán, có thể là phê duyệt bổ sung giá trị tùy vào tính chất và nội dung điều chỉnh.

 20. hoa nói:

  chao anh
  cho em hoi chi phi lap dat thiet bi thuoc chi phi thiet bi co duoc tinh chi phi phi lan trai tam khong

 21. hoa nói:

  chao anh
  toi muon hoi chi phi lap dat thiet bi thuoc chi phi thiet bi co duoc tinh chi phi lan tran khong ?

  • Chào bạn,

   Theo điểm điển 2.3 phụ lục 2 của TT 04/2010/TT-BXD thì chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh trong chi phí thiết bị được lập dự toán như dối với chi phí xây dựng. Nghĩa là có được tính chi phí lán trại.

 22. LÊ ANH NGHĨA nói:

  Chào anh!
  Em đang tính chi phí thiết kế và chi phí thẩm tra thiết kế theo 957, tuy nhiên công trình của em là công trình khai thác cat, sử dụng máy bơm cát, chi phí thiết bị bơm rất cao, hơn 50% tổng chi phí, theo 957 thì có công thức tính toán rồi, nhưng trong 957 thì lại không nói rõ là nếu thiết bị là thiết bị đồng bộ có thể sử dung hên số 0,6, vậy theo anh thì 957 có hợp lý không.

  Thứ hai là nếu tính chi phí thẩm tra, giá trị xây dựng để tính toán có tính cả chi phí thiết bị không, nếu tính thì chi phí thẩm tra cũng ở trên trời luôn.

  • Về chi phí thiết kế công trình công nghiệp, có chi phí thiết bị >=50% (Chi phí thiết bị + Chi phí xây dựng) thì nếu áp dụng QĐ 957 Chi phí thiết kế sẽ được xác định bằng (=): Tỷ lệ % định mức thiết kế theo bảng 6 hoặc 7 x Chi phí xây dựng + Tỷ lệ % định mức thiết kế theo bảng CN2 x Chi phí thiết bị.

   Hệ số 0,6 mà bạn nói mình không biết lấy từ văn bản nào? bạn có thể viện dẫn ra không?

   Về sự hợp lý của QĐ 957 thì sau khi tính theo cách trên, ra giá trị cụ thể mới kết luận được. Trường hợp không thấy hợp lý thì mình có thể lập dự toán để xác định chi phí thiết kế mà?

   Về chi phí thẩm tra thiết kế theo như QĐ 957 là tính theo tỷ lệ % của Chi phí xây dựng không bao gồm VAT. Nghĩa là không tính theo Chi phí thiết bị + Chi phí xây dựng mà chỉ tính theo Chi phí xây dựng thôi.

   Chi phí thẩm tra dự toán cũng như vậy, nhưng trường hợp chi phí thiết bị >=50% (Chi phí thiết bị + Chi phí xây dựng) thì được điều chỉnh nhân với hệ số 1,3 (tương đương 30% tăng thêm cho phần thẩm tra dự toán thiết bị đặc thù). Vẫn chỉ tính theo chi phí xây dựng (mà không có chi phí thiết bị).

   Trên đây là những quan điểm của mình, trao đổi cùng bạn.

 23. TRẦN THANH TUẤN nói:

  Chào anh!
  Đang làm dự toán ở tphcm, tính chi phi nhân công tìm TT11/2005/TTLT ngày 05 tháng 11 năm 2005 thấy để khu vực tphcm huyện cần giờ phụ cấp khu vực là 0,1 vậy các quận huyện còn lại thì bao nhiêu vậy. ko biết tính sao, nhờ anh giúp với đang cần gấp.. huhu

  • Chào bạn,
   Nếu hiện nay chưa có thông tư nào thay thế TT 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT (theo mình cập nhật là chưa có) thì phụ cấp khu vực ở TP Hồ Chí Minh chỉ áp dụng cho huyện Cần Giờ với mức là 0,1. Điều đó cũng đồng nghĩa là các huyện, quận khác của TP Hồ Chí Minh không được áp dụng phụ cấp khu vực (mức = 0).

 24. Nguyenthuy nói:

  Em chào anh Triệu. Anh oi cho e hỏi vè chi phí kiểm định chất lượng công trình, theo em được biết thì chi phí kiểm định chất lượng công trình không vượt quá 35% chi phí giám sát thi công xây dựng, Thông tư số 11 /2005/TT-BXD ngày 14/7/2007đã hết hiệu lực. Theo thông tư 03/2011 ngày 6/4/2011 lại không thấy nói gì về chi phí kiểm định chất lượng là bao nhiêu % cả? E muốn hỏi anh có thông tư hay công văn nào nói rõ về chi phí kiểm định chất lượng công trình này không ạ? Em cảm ơn anh. Mong được anh trả lời.

 25. thinh nói:

  Vậy chi phí lán trại có được tính vào bảng chi phí thiết bị hay ko?

  • Chào bạn, không biết bạn đã nghiên cứu kỹ nội dung cần hỏi chưa? Nhưng mình không hiểu ý hỏi của bạn là gì? Chi phí lán trại làm sao mà được tính vào chi phí thiết bị được.

 26. Vũ Thị Hồng nói:

  Tại khoản 3.1 điều 6 mục 2 chương II của thông tư 04/2010/TT-BXD: Chi phí xây dựng bao gồm: Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.
  Hướng dẫn của quyết định 957 thì Chi phí quản lý dự án và các chi phí tư vấn được tính bằng: định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị ( chưa VAT)
  Theo tôi hiểu theo thông tư 04: thì chi phí lán trại có trong mức đầu tư ( mục 3.1 điều 4 của thông tư) nhưng không được dùng để tính chi phí quản lý dựa án và chi phí tư vấn ( giám sát, lập HS mời thầu, thẩm tra, thiết kế…)

  • Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, tuy nhiên theo tôi cần phải phân biệt cho rõ ràng hơn như sau:

   1. Trong giai đoạn tính Tổng mức đầu tư thì chỉ có Chi phí Quản lý dự án, chi phí tư vấn lập dự án, chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định bằng định mức tỷ lệ nhân (x) với Chi phí xây dựng và Thiết bị trước thuế. Theo điểm 3.1, điều 4 của TT04 thì Chi phí xây dựng này có bao gồm cả Chi phí lán trại, nhà tạm. Ở giai đoạn tính Tổng mức đầu tư, các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác không có định mức tỷ lệ áp dụng mà xác định bằng các lập dự toán theo hướng dẫn (QĐ 957) hoặc tạm tính.

   2. Tuy nhiên, ở giai đoạn tính toán dự toán thiết kế các bước, chi phí Quản lý dự án, một số Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng trong giá trị dự toán của gói thầu, công trình, hạng mục công trình cũng được xác định bằng Định mức tỷ lệ % nhân với Chi phí xây dựng và Chi phí thiết bị trước thuế. Nhưng Chi phí xây dựng ở đây theo điểm 3.1, điều 6 của TT04 là không bao gồm chi phí lán trại, nhà tạm.

   Cũng lưu ý thêm là định mức tỷ lệ % của chi phí quản lý dự án ở trong Tổng mức đầu tư và trong Dự toán gói thầu, công trình, hạng mục công trình là bằng nhau.

   Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi, xin mời bạn trao đổi tiếp!

   • Trần Phan Thanh Vũ nói:

    Nhưng anh ơi em đọc TT04 điều 6 điểm 3.1 không có nói rõ là chi phí nhà tạm có tính vào chi phí xây dựng hay không:
    “3.1. Chi phí xây dựng: được xác định cho công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình đối với công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công, nhà tạm để ở và điều hành thi công.
    Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình” mong anh giải đáp để em có thể tiếp tục công việc của mình. cám ơn anh

   • Vấn đề bạn hỏi, mình đã cập nhật trong nội dung bài viết ở trên, bạn xem nhé!

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>